Vývoj aplikací

CAP-NET Development Team je rychle rostoucím vývojovým pracovištěm specializovaným na vytváření optimálních řešení úkolů, pro které nejsou vhodné obecně zaměřené a univerzálně navržené běžně dostupné aplikace. Dokážeme formou uživatelsky příjemné analýzy popsat zákazníkovi potřeby a na jejich základě navrhnout srozumitelné řešení včetně předpokládaných nákladů.

Nezbytnou součástí vývoje zákaznických aplikací je i zajištění odpovídajícího provozního prostředí a optimální dostupnosti včetně odpovídajícího zabezpečení. Návrh řešení vždy obsahuje nabídku následného zajištění provozu, dodatečného vývoje a uživatelské podpory.

Máme zkušenosti s vývojem speciálních řešení pro malé týmy i pro nadnárodní společnosti. Koordinujeme vývoj námi dodávaných řešení s interním vývojem infrastruktury a aplikačního prostředí. Vytváříme datová propojení s již existujícími aplikacemi a firemními systémy.