Vývoj aplikací

Vývoj aplikací

CAP-NET Development Team je rychle rostoucím vývojovým pracovištěm specializovaným na vytváření optimálních řešení úkolů, pro které nejsou vhodné obecně zaměřené a univerzálně navržené běžně dostupné aplikace. Dokážeme formou uživatelsky příjemné analýzy popsat zákazníkovi potřeby a na jejich základě navrhnout srozumitelné řešení včetně předpokládaných nákladů.

Nezbytnou součástí vývoje zákaznických aplikací je i zajištění odpovídajícího provozního prostředí a optimální dostupnosti včetně odpovídajícího zabezpečení. Návrh řešení vždy obsahuje nabídku následného zajištění provozu, dodatečného vývoje a uživatelské podpory.

Máme zkušenosti s vývojem speciálních řešení pro malé týmy i pro nadnárodní společnosti. Koordinujeme vývoj námi dodávaných řešení s interním vývojem infrastruktury a aplikačního prostředí. Vytváříme datová propojení s již existujícími aplikacemi a firemními systémy.

Softwarové zabezpečení

Softwarové zabezpečení

Dynamický rozvoj datové komunikace v podobě všude dostupného internetového připojení a neustále se zvětšující počet firemních i veřejných bezdrátových sítí vytváří stále více možností pro potenciální napadení interních systémů a zneužití citlivých dat. Zajištění vzdálených přístupů k firemním datům, stejně jako využívání vlastních mobilních zařízení pro vnitrofiremní komunikaci, má zásadní vliv na přístup k ochraně dat.

Proto jen správně definovaná bezpečnostní politika může zajistit komplexní a funkční ochranu před nedbalostním nebo úmyslným zneužitím firemních dat. Naši specialisté dokáží důkladně analyzovat bezpečnostní rizika a vytvořit koncept zabezpečení, pomocí kterého lze jasně definovat pravidla pro jednotlivé typy datové komunikace. V návaznosti na schválenou bezpečnostní politiku navrhujeme optimalizaci síťové infrastruktury a zabezpečení jednotlivých aplikačních prostředí.

Nedílnou součástí zabezpečení je management vzdálených přístupů na principu virtuálních šifrovaných sítí, které umožňují uživatelům bezpečně pracovat z veřejně dostupného připojení k internetu na služebních cestách nebo z domova. Management vzdálených přístupů v kombinaci se správou rozsáhlých firemních sítí umožňuje sjednotit principy zabezpečení při zachování maximální dostupnosti dat.

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace

E-mail již dnes není jediným synonymem pro elektronickou komunikaci. Současná datová propustnost bežně využívaných internetových připojení dnes umožňuje hlasovou i video komunikaci v reálném čase. Nákladná připojení pomocí telefonních nebo GSM sítí mohou být ve velké míře nahrazena softwarovými řešeními, která ušetří nejen náklady za spojení, ale umožňují sdílet data mezi více uživateli současně.

Nabízíme vlastní softwarová řešení komunikace, která mohou zcela nahradit existující telefonní ústředny, a to nejen v rámci interní komunikace ve firmě, ale i mezi pobočkami nebo spolupracujícími společnostmi. Součástí našeho řešení je i systém zabezpečené komunikace, kdy lze zabránit nechtěnému úniku důležitých informací z veřejných komunikačních sítí.

Samozřejmostí je zajištění e-mailové firemní komunikace včetně nastavení vybraného způsobu zabezpečení. E-mailová komunikace vždy prochází antivirovou kontrolou a filtrem, vyhodnocujícím, zda se nejedná o spam. Tím se výrazně snižuje riziko spuštění viru z důvodu nedodržení bezpečnostních pravidel uživatelem.

Optimalizace licenční politiky

Optimalizace licenční politiky

Každý software je možné užívat pouze na základě licenční dohody s výrobcem. Ve firemním prostředí je obzvláště nutné dbát na dodržování licenčních práv, aby nedošlo ke zbytečným škodám nebo poškození dobrého jména, byť jen z důvodu neznalosti skutečného obsahu licenčních ujednání. Licenční smlouva je vždy svázána s odpovídající cenou, která může v konečném součtu všech používaných aplikací a systémů představovat nezanedbatelnou položku ve firemním účetnictví. Proto je optimalizace licenční politiky důležitou součástí řízení každé společnosti.

Zpracováváme pravidelné analýzy uživatelských potřeb a požadavků a navrhujeme optimalizovaná řešení. Soustředíme se především na nalezení vhodných aplikací a systémů, které splňují analýzou zjištěné potřeby a zároveň jsou ekonomicky výhodné. S podporou vlastního vývojového týmu dokážeme najít efektivní multiplatformní řešení pro každý typ společnosti.