Hardware - Cisco

Vybavení firemního uživatele

Základním stavebním kamenem každého pracovního místa je jeho vybavení. V dnešní době je přístup k firemním datům nedílnou součástí téměř každého pracovního místa, takže se výběrem správného zařízení zabývá každá společnost. Na první pohled se jedná o jednoduchý úkol, protože současná nabídka výpočetní techniky je více než dostačující. Je ale třeba brát v úvahu spoustu dalších faktorů, které nesmíme při výběru pracovního počítače opomenout. Při pořizování je nutné zvažovat kompatibilitu s firemní infrastrukturou a s využívanými aplikacemi. Vybrané zařízení musí také splňovat technologické nároky na zabezpečení a samozřejmě musí být pořízeno za optimální cenu s ohledem na životnost a komfort uživatele.

Proto vytváříme koncepční návrhy celé firemní infrastruktury, které zahrnují nejen již zmíněnou kompatibilitu s plánovaným firemním prostředím, ale také splňují vysoké nároky na poměr ceny a výkonu. Navíc jsme díky dlouhodobé koncepci schopni vybrat zařízení odpovídající i potencionálnímu rozvoji včetně garantovaných servisních služeb a odpovídajících záruk.

Virtualizace serverů a terminálů

Virtualizace serverů a terminálů

Pro dynamicky se rozvíjející společnosti je virtualizace jednou z nejekonomičtějších serverových a terminálových koncepcí. Virtuální servery disponují konfigurovatelným výkonem ve sdíleném hardwarovém prostředí, takže pokud serveru chybí výkon, stačí na virtuálním stroji přidat procesory nebo operační paměť a po restartu lze nově nakonfigurovaný stroj bez problémů využívat.

Virtualizace navíc umožňuje provádět velmi rychlé operace týkající se zálohy a obnovy dat. Zálohovat kompletní obsah jednoho stroje může trvat jen několik málo minut a následná obnova je pak stejně rychlá, takže například pro ladění optimální konfigurace je virtuální prostředí ideální.

Využívání virtuálních terminálů nabízí zcela novou metodu přístupu k firemním datům a aplikacím. Virtuální terminál je v očích uživatele plnohodnotným strojem, ke kterému se uživatel připojuje vzdáleně pomocí interní sítě nebo VPN. Téměř neomezená konfigurovatelnost virtuálního stroje umožňuje vytvořit individuální hardwarovou konfiguraci, takže lze například nadimenzovat jinak výkonný terminál pro uživatele náročnějších aplikací.

Serverová řešení

Optimalizovaná serverová řešení

Běžný uživatel připojený k firemní infrastruktuře většinou nemá zdání, kolik a jakých serverů ve skutečnosti využívá. S ohledem na relativně vysoké náklady na pořízení kvalitních serverů je nutné důkladně zvážit, zda se vyplatí investovat prostředky do integrovaných serverových systémů, které dokáží poskytovat více serverových služeb z jednoho stroje, nebo zda je lepší rozložit jednotlivé funkce na speciálně konfigurované stroje.

Nabízíme ověřená serverová řešení, která umíme sladit s již pořízenou technikou a existující infrastrukturou. Umíme zároveň ošetřit kritické výpadky jednotlivých strojů dle předem stanovených podmínek. Dokážeme dynamicky rozdělovat zátěž mezi více strojů se stejnou funkcionalitou, aby i v rozsáhlých sítích s velkým počtem současně pracujících uživatelů nedocházelo k prodlužování odezvy pracovního prostředí nebo dokonce k výpadkům díky přetížení některé z důležitých síťových služeb.

Při vytváření serverové koncepce samozřejmě spolupracujeme s interními ICT zaměstnanci. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům vypracujeme na vyžádání cenovou nabídku k navržené koncepci, aby se vedení společnosti mohlo o investicích do ICT odpovědně rozhodnout.

Síťová infrastruktura

Síťová infrastruktura

Bez síťového propojení dnes nelze efektivně pracovat a komunikovat. Kvalita síťové infrastruktury určuje kvalitu dostupnosti firemních informací. S počtem uživatelů, kteří k firmaním datům potřebují mít přístup, samozřejmě stoupají nároky na datovou propustnost sítí, a tím na technologickou úroveň klíčových zařízení, které datový provoz na síti řídí a usměrňují.

Navrhujeme firemní sítě tak, aby byly vybaveny homogenními zařízeními, které nejen dovolují úplné řízení datového provozu, ale především odpovídají bezpečnostním požadavkům a zároveň podléhají odpovídajícím garancím. Dalším důležitým parametrem našich řešení je komplexní správa vzdálených připojení, díky kterým lze bezpečně propojit vzdálené sítě (například spojit pobočky jedné společnosti) nebo umožnit uživatelům bezpečně pracovat z nezabezpečených sítí (z domova nebo veřejně dostupných připojení). 

Je důležité vnímat síťovou infrastrukturu nejen jako základ pro sdílení dat, ale také jako možnou transportní vrstvu pro hlasové nebo dohledové a kontrolní systémy. Sdílením síťové infrastruktury tak lze výrazně snížit náklady na budování zdánlivě nesouvisejících systémů. 

VOIP - Vlastní hlasová řešení

Vlastní hlasová řešení

Jen těžko si lze představit firemní prostředí, kde by nebylo potřeba komunikovat po telefonu. Ve větších společnost tvoří náklady na komunikaci mezi interními zaměstnanci nemalou položku. Pořízení vnitropodnikové ústředny přijde na nemalé peníze, a pokud má společnost více poboček, může interní komunikace vyžadovat propojení poboček pomocí veřejné telefonní sítě, takže každá minuta hovoru zvyšuje provozní náklady společnosti.

My nabízíme našim zákazníkům podstatně úspornější řešení, které využívá pro propojení všech zaměstnanců datovou síť, takže se náklady na interní komunikaci rovnají nule. Námi dodávané IP telefonní ústředny vyžadují nesrovnatelně nižší pořizovací náklady v porovnání s klasickou ústřednou. Navíc není potřeba investovat do interní telefonní sítě, protože naše řešení umožňuje sdílet datové linky používané pro připojení počítačů.

Samozřejmou součástí našich ústředen je i webové rozhraní, které slouží nejen pro jednoduchou administraci ústředny a uživatelů, ale i jako telefonní seznam nebo statický analyzátor vnitřní i vnější komunikace.

Kamerové systémy

Kamerové systémy

Jednou ze speciálně zaměřených variant výpočetní techniky jsou kamerové systémy. Pro optimálně fungující systém je nutné vyřešit hned několik vzájemně souvisejících technologických řešení.

Prvním jsou samozřejmě kamery. V dnešní době lze vybrat kamery univerzální, nebo upravené pro speciální účely (detekce pohybu, noční vidění, apod.). 

Druhým je řešení pro ukládání dat, které záznamem kamer vznikají. Se zvyšující se kvalitou kamerových čipů se nejen zvyšuje kvalita snímaného obrazu, ale také se tím úměrně zvyšují nároky na úložný prostor. Při souběžném ukládání dat z několika kamer a potřebné archivaci záznamů se mohou požadavky na datové uložiště pohybovat v řádech Terabytů.

V neposlední řadě je pak důležité správně navrhnout datovou infrastrukturu, která bude dostatečně propustná pro bezproblémové ukládání dat do společného uložiště a zároveň umožní náhledy v reálném čase, ale také pro vzdálené ovládání nebo monitorování činnosti dohledového systému.