Optimalizace konektivity

Internet

Každá společnost dnes řeší připojení k síti internet a k veřejné telefonní síti. Díky našim zkušenostem jsme schopni navrhnout optimální konfiguraci připojení, aby byly splněny nároky na kapacitu, zabezpečení a především na optimální výši nákladů.

Máme dlouhodobé zkušenosti s řešením konektivity pro rozsáhlé podnikové i holdingové sítě. Umíme navrhnout konektivitu v odpovídajících kapacitách, aby mohla být využita jako sdílená páteř pro více služeb najednou. Pomocí datových sítí tak lze zprostředkovat nejen hlasové a dohledové služby, ale i speciální zabezpečené okruhy pro sdílení citlivých dat nebo vzájemné zrcadlení serverů pro lepší dostupnost ve všech pobočkách velkých společností.

Úspory, kterých lze dosáhnout optimalizací konektivity, mohou zásadně ovlivnit rozpočty malých i velkých společností, a to nejen z pohledu snížení měsíčních nákladů na datové nebo hlasové služby, ale především díky sdílení infrastruktury pro další služby. Proto je důležité při optimalizaci konetkivity optimalizovat i síťovou infrastrukturu, která je pro sdílení vnější konektivity neméně důležitá.

Připojení k internetu - OpenNet

Ve vybraných lokalitách nabízíme vlastní připojení k veřejné síti Internet. Připojení je určené především pro domácí uživatele a malé či střední společnosti. Jedná se o nelimitované synchronní připojení se stejnou rychlostí na stahování i odesílání. 

U firemních zákazníků umíme připojení rozšířit o další související služby, jako je zabezpečení připojení pomocí firewallu, vytvoření proxy serveru s možností sdílet některé interní datové služby ve veřejné síti nebo monitorování přístupů na internet pomocí inteligentních systémů s možností přehledně kontrolovat aktivity firemních uživatelů na síti internet. 

Pro nefiremní zákazníky nabízíme nízkorozpočtovou službu s názvem OpenNet. OpenNet je bezobslužné připojení k internetu pro domácnosti s nízkými náklady, jasnými smluvními podmínkami a především on-line kontrolou vlastního účtu na sdílené platební bráně. Více informací o službě OpenNet najdete zde.