Systém pro řízení recyklace drahých kovů

Požadavkem zákazníka bylo vytvořit systém, který by umožnil efektivní řízení složitého procesu recyklace drahých kovů od jejich nákupu od zprostředkovatelů přes analýzy jednotlivých vzorků, odhad ceny, bankovní zajištění předpokládaného množství po dobu jeho zpracování a následný prodej vybranému odběrateli.

Vytvořený systém splňuje všechny zadané požadavky včetně přímé komunikace s finančními ústavy a navíc umožňuje provádět kumulované akce, čímž uvolňuje kapacity týmu pro další rozšíření obchodních aktivit.