Optimalizovaná serverová řešení

Běžný uživatel připojený k firemní infrastruktuře většinou nemá zdání, kolik a jakých serverů ve skutečnosti využívá. S ohledem na relativně vysoké náklady na pořízení kvalitních serverů je nutné důkladně zvážit, zda se vyplatí investovat prostředky do integrovaných serverových systémů, které dokáží poskytovat více serverových služeb z jednoho stroje, nebo zda je lepší rozložit jednotlivé funkce na speciálně konfigurované stroje.

Nabízíme ověřená serverová řešení, která umíme sladit s již pořízenou technikou a existující infrastrukturou. Umíme zároveň ošetřit kritické výpadky jednotlivých strojů dle předem stanovených podmínek. Dokážeme dynamicky rozdělovat zátěž mezi více strojů se stejnou funkcionalitou, aby i v rozsáhlých sítích s velkým počtem současně pracujících uživatelů nedocházelo k prodlužování odezvy pracovního prostředí nebo dokonce k výpadkům díky přetížení některé z důležitých síťových služeb.

Při vytváření serverové koncepce samozřejmě spolupracujeme s interními ICT zaměstnanci. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům vypracujeme na vyžádání cenovou nabídku k navržené koncepci, aby se vedení společnosti mohlo o investicích do ICT odpovědně rozhodnout.