Optimalizace licenční politiky

Každý software je možné užívat pouze na základě licenční dohody s výrobcem. Ve firemním prostředí je obzvláště nutné dbát na dodržování licenčních práv, aby nedošlo ke zbytečným škodám nebo poškození dobrého jména, byť jen z důvodu neznalosti skutečného obsahu licenčních ujednání. Licenční smlouva je vždy svázána s odpovídající cenou, která může v konečném součtu všech používaných aplikací a systémů představovat nezanedbatelnou položku ve firemním účetnictví. Proto je optimalizace licenční politiky důležitou součástí řízení každé společnosti.

Zpracováváme pravidelné analýzy uživatelských potřeb a požadavků a navrhujeme optimalizovaná řešení. Soustředíme se především na nalezení vhodných aplikací a systémů, které splňují analýzou zjištěné potřeby a zároveň jsou ekonomicky výhodné. S podporou vlastního vývojového týmu dokážeme najít efektivní multiplatformní řešení pro každý typ společnosti.