Optimalizace konektivity

Každá společnost dnes řeší připojení k síti internet a k veřejné telefonní síti. Díky našim zkušenostem jsme schopni navrhnout optimální konfiguraci připojení, aby byly splněny nároky na kapacitu, zabezpečení a především na optimální výši nákladů.

Máme dlouhodobé zkušenosti s řešením konektivity pro rozsáhlé podnikové i holdingové sítě. Umíme navrhnout konektivitu v odpovídajících kapacitách, aby mohla být využita jako sdílená páteř pro více služeb najednou. Pomocí datových sítí tak lze zprostředkovat nejen hlasové a dohledové služby, ale i speciální zabezpečené okruhy pro sdílení citlivých dat nebo vzájemné zrcadlení serverů pro lepší dostupnost ve všech pobočkách velkých společností.

Úspory, kterých lze dosáhnout optimalizací konektivity, mohou zásadně ovlivnit rozpočty malých i velkých společností, a to nejen z pohledu snížení měsíčních nákladů na datové nebo hlasové služby, ale především díky sdílení infrastruktury pro další služby. Proto je důležité při optimalizaci konetkivity optimalizovat i síťovou infrastrukturu, která je pro sdílení vnější konektivity neméně důležitá.