Okamžitá pomoc

Nacházíte se v situaci, která vyžaduje okamžitou reakci? Potřebujete rychle najít odborné řešení pro překlenutí nezbytného období? Nabízíme jednoduchou formu bezplatné konzultace, na základě které se můžete rychle rozhodnout, jak pokračovat.

V první řadě budeme potřebovat ucelenou informaci, v čem je Vaše situace kritická. Zkuste proto vytvořit souhrn událostí, které současné situaci předcházely. 

Velmi důležitým bodem je vaše představa, jak situaci vyřešit. To znamená, že musíme dostat jasné zadání, jaké služby nebo hardware je potřeba nahradit nebo opravit a v jakém pořadí důležitosti je vhodné naši pomoc směrovat.

 V neposlední řadě je vhodné, abychom byli seznámeni s cílovým stavem (dlouhodobým řešením), ke kterému chcete dospět, nehledě na současnou situaci. Pomůže nám to vybrat z možných variant pomoci tu optimální, která bude v souladu s vašimi dlouhodobými plány.

Jak naše pomoc funguje? Pracujeme koncepčně, takže se vždy řídíme osvědčenými plány, které pro pomoc v krizové situaci sestávají z následujících kroků:

  • - Potřebujeme od Vás výše popsané informace.
  • - Na základě získaných informací vyhodnotíme možné postupy a vytvoříme pro vás "rychlou nabídku".
  • - Pokud si vyberete některé z námi navrhovaných řešení, začneme pracovat na řešení vaší situace.

Pokud máte všechny potřebné informace, kontaktujte nás.