Návrh řešení

Plánujete další rozvoj v oblasti výpočetní techniky, potřebujete zefektivnit ICT provoz, nemůžete nalézt optimální aplikaci nebo Vás tíží náklady na komunikaci mezi pobočkami nebo partnery? Vytvoříme pro Vás návrh optimálního koncepčního řešení.

Základem všech našich řešení není ani důraz na nejnovější technologie, a ani důraz na nejnižší náklady. V našich řešeních se vždy soustředíme na dlouhodbou koncepci, která musí být v souladu s vizí rozvoje společnosti a s tím svázaného rozvoje ICT infrastruktury.

Jak při návrhu našich řešení postupujeme? Především se vždy opíráme o data získaná pomocí ověřených analýz. Vzhledem k tomu, že výpočetní a komunikační technika je dnes nedílnou součástí vybavení každého zaměstnance moderní společnosti, je nutné brát v úvahu nejen plánovaný vývoj v ICT, ale i komplexní rozvoj celé společnosti. Naše řešení vždy zohledňují všechny důležité aspekty, které jsou pro provoz ICT důležité. Jedná se především o bezpečnost, technologickou kompatibilitu, maximální užitnou hodnotu pro vybraný účel, stejně jako odpovídající záruky po celou dobu životnosti a samozřejmě co nejnižší náklady v porovnání s potřebnou kvalitou.

Rozumíme investičním plánům a umíme připravit plán postupného rozvoje, který předejde kritickým situacím, kdy je třeba investovat nemalé prostředky do obnovy nebo posílení hardwaru s nedostatečným výkonem nebo kapacitou.

Díky vlastnímu vývojovému oddělení umíme porovnat existující aplikace a systémy s alternativním vytvořením vlastních aplikací. Máme rozsáhlé zkušenosti s integrací s již existujícími firemními systémy, kdy je mnohem efektivnější doplnit potřebnou funkcionalitu pomocí vlastní aplikace, než měnit celý firemní systém za nový.