Kamerové systémy

Jednou ze speciálně zaměřených variant výpočetní techniky jsou kamerové systémy. Pro optimálně fungující systém je nutné vyřešit hned několik vzájemně souvisejících technologických řešení.

Prvním jsou samozřejmě kamery. V dnešní době lze vybrat kamery univerzální, nebo upravené pro speciální účely (detekce pohybu, noční vidění, apod.). 

Druhým je řešení pro ukládání dat, které záznamem kamer vznikají. Se zvyšující se kvalitou kamerových čipů se nejen zvyšuje kvalita snímaného obrazu, ale také se tím úměrně zvyšují nároky na úložný prostor. Při souběžném ukládání dat z několika kamer a potřebné archivaci záznamů se mohou požadavky na datové uložiště pohybovat v řádech Terabytů.

V neposlední řadě je pak důležité správně navrhnout datovou infrastrukturu, která bude dostatečně propustná pro bezproblémové ukládání dat do společného uložiště a zároveň umožní náhledy v reálném čase, ale také pro vzdálené ovládání nebo monitorování činnosti dohledového systému.