Elektronická komunikace

E-mail již dnes není jediným synonymem pro elektronickou komunikaci. Současná datová propustnost bežně využívaných internetových připojení dnes umožňuje hlasovou i video komunikaci v reálném čase. Nákladná připojení pomocí telefonních nebo GSM sítí mohou být ve velké míře nahrazena softwarovými řešeními, která ušetří nejen náklady za spojení, ale umožňují sdílet data mezi více uživateli současně.

Nabízíme vlastní softwarová řešení komunikace, která mohou zcela nahradit existující telefonní ústředny, a to nejen v rámci interní komunikace ve firmě, ale i mezi pobočkami nebo spolupracujícími společnostmi. Součástí našeho řešení je i systém zabezpečené komunikace, kdy lze zabránit nechtěnému úniku důležitých informací z veřejných komunikačních sítí.

Samozřejmostí je zajištění e-mailové firemní komunikace včetně nastavení vybraného způsobu zabezpečení. E-mailová komunikace vždy prochází antivirovou kontrolou a filtrem, vyhodnocujícím, zda se nejedná o spam. Tím se výrazně snižuje riziko spuštění viru z důvodu nedodržení bezpečnostních pravidel uživatelem.